ജാലകം

Thursday, July 29, 2010

ഇത് ഒരു പാവം അപ്പൂപ്പന്‍ കൊള്ളാമോ(പെന്‍സില്‍ ഡ്രോയിംഗ്

ഇത്  ഒരു പാവം അപ്പൂപ്പന്‍    കൊള്ളാമോ (പെന്‍സില്‍  ഡ്രോയിംഗ് )

Tuesday, July 27, 2010

ഇത് വേറെ പൂച്ചയാ, ഭയങ്കര കുറുമ്പന്‍ ആണ് .പേര് ടുട്ടു

ഇത്  വേറെ പൂച്ചയാ, ഭയങ്കര കുറുമ്പന്‍ ആണ് .പേര്   ടുട്ടു

Monday, July 26, 2010

eraser trick

eraser trick

അങ്കിള്‍ മൊത്തം ചെരിഞ്ഞു പോയല്ലോ ,,സാരമില്യ ഇനി നന്നായി വരയ്ക്കാന്‍ നോക്കാം ട്ടോ

അങ്കിള്‍ മൊത്തം ചെരിഞ്ഞു പോയല്ലോ ,,സാരമില്യ ഇനി നന്നായി വരയ്ക്കാന്‍ നോക്കാം ട്ടോ